> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 130д, ал. 2 от Закопа за публичните финанси обявявам:

У В Е Д О М Я В А

че е изготвен проект на план за оздравяване на община Смолян и ще се проведе обществено обсъждане на 26.08.2016 г. от 10:00 часа в 247 зала на община Смолян.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Община Смолян – бул. “България” №12, тел. за информация и връзка 0892 215 336, 0301 80610, e-mail: [email protected] – заместник кмет Венера Аръчкова.

 

План за финансово оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г. 

Допълнение към плана за финансово оздравяване на община Смолян - /след проведеното обществено обсъждане/

Подробен план за финансово оздравяване