> Начало > Ин Витро > РЕШЕНИЕ №1

РЕШЕНИЕ №1

10.05.2016

РЕШЕНИЕ №1
ОТ 10.05.2016Г.


На 10.05.2016г. се проведе първото заседание за 2016 г. на Постоянната комисия по ИН ВИТРО. Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Николов - Секретар на Община Смолян
ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Равелов - Директор на Дирекция ПНО - отсъствал

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Семерджиева - Председател на Постоянната комисия по ЗСДОКВМС в Общински съвет - Смолян;
  2. Вера Вулджева - Координатор и член на УС на Фондация „Искам бебе“;
  3. д-р Антон Лалов - Лекар - акушер-гинеколог в МБАЛ - АД гр. Смолян;
  4. д-р Марияна Методиева - член на Постоянната комисия по ЗСДОКВМС в Общински съвет - Смолян;
  5. Любка Бадева - Тачева - Главен експерт ЗСД в Дирекция ОДЗ,

назначена със Заповед №2576/24.02.2015г. от Кмета на Община Смолян Николай Мелемов.
По чл.6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян, комисията разгледа документите на 2 семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми и взе следното решение за отпускане на средства за лечение на безплодие:

  1. Вх. № ДЛ002100/12.03.2016г. - одобрен за финансово подпомагане - с 1500 лв.
  2. Вх. № ДЛ002959/08.04.2016г. - одобрен за финансово подпомагане - с 1600 лв.
  3. Вх. № ДЛ003308/20.04.2016г. - одобрен за финансово подпомагане - с 1200 лв.
  4. Вх. № ДЛ003101/28.04.2016г. - одобрен за финансово подпомагане - с 1000 лв. за процедура със собствена яйцеклетка или 2000 лв. за процедура с донорска яйцеклетка. 

Председател на постоянна Комисия по
Ин Витро към Община Смолян
Секретар на Община Смолян

МОМЧИЛ НИКОЛОВ