СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2012

Съгласно Заповед № 396 / 03.02.2012г. на Кмета на Община Смолян е въведена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки в Общинска администрация Смолян.
За периода месец април – месец май са събрани 400 кг. Отпадъци от опаковки от хартия.