ПОТОКА

 

 

На 1230 м надморска височина се е сгушило село Потока. Разстоянието до общинския център гр. Смолян е 36 км.
 

Есен в село Потока

Покрай село Потока преминават два екомаршрута – за пещера Типицето и Светилището. Пещера Типицето е била използвана като временно убежище през бронзовата и желязната епохи. Пещерата е развита в мрамори. Входът на пещерата е ориентиран на запад и има полукръгла форма. Намира се в основата на малък скален венец. Пещерата е с дължина 73 м и денивелация – -0,50 м. Подът е покрит с термогравитационни отложения от ръбест мраморен чакъл. На дъното се наблюдават отделни скални блокове.
Изследвания на пещера Типицето са правени през 70-те години на 20 век, когато са намерени фосилни останки от пещерна мечка.
След пещера Типицето екопътеката продължава на югозапад, минава северно от тракийското светилище на вр. Расилица и се спуска на юг към с. Средок.