> Начало > Населени места > БОРИКОВО

БОРИКОВО

 

Село Бориково е разположено в планински район на 980 м надморска височина. Намира се на 31км от гр. Смолян и на 3 км от с. Могилица.



Село Бориково

Няма данни за възникване на село Бориково. С името Хасанково се среща в османските регистри от XIX в.
Природна забележителност тук е Бориковска пещера. Дълга е 480 м, на възраст около 500 хил. години. В нея са открити скелети на пещерна мечка, животински вид живял преди 15 – 20 хил. години. Черепите днес може да се видят в пещерния музей в град Чепеларе.
Пещерата се намира на 1,5 kм югозападно от село Бориково. Входът й е разположен в букова гора на стръмен склон. В пещерата живеят 4-5 вида прилепи, които са записани в Червената книга на България. Бориковската пещера е защитен обект от 1980 г. и достъпът в нея се допуска само за научни цели. През летния сезон посещението на туристи може да става само с планински водач с необходимата спелеоложка квалификация. Пещерата не е благоустроена и осветена.
През м. юни при скалния венец на пещерата можете да наблюдавате цъфтежа на растението силивряк (Haberlea Rhodopensis), известно още като „Орфеевото цвете”.


Входът на Бориковската пещера