БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2024 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2024 г. 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2023 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2023 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - РАЗЧЕТ ЗА РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СМОЛЯ ЗА 2023 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - Изразходени средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2023 година

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2022 ГОДИНА 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2022 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - Изразходени средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2022 година

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2022 Г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2022 Г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2021 ГОДИНА 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2021Г. 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - Изразходени средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2021 година

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - МЕСЕЦ МАРТ 2021

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2021 г. И 30.09.2021 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.11.2021 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 31.12.2021 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2021 Г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 ГОДИНА 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020Г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 Г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 ГОДИНА 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019Г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 Г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 ГОДИНА 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ (ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН)

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2017 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2017г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2017 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2016 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2016 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2015 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2015 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2015 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТЕН ДОКЛАД


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И БАЛАНС НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 г.


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2013 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2013 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2013 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2013 г.


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2012 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2012 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 г.


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2011 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ -  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2011 г.