> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 25 ЮНИ 2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 25 ЮНИ 2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

11.06.2012

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Каним Ви да вземете участие в общественото обсъждане на Проектите за нова Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и нова Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Смолян, както и за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Смолян, което ще се проведе на 25 юни 2012 г. от 17.00 часа в Сесийната зала на Община Смолян.

С УВАЖЕНИЕ,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

  1. ОБЩЕСТВЕН РЕД
  2. НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ А КЪМ НАРЕДБАТА ОТ ТОЧКА 2
  4. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ