> Начало > Декларации по чл.12 от ЗПУКИ > ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 


2016 ГОДИНА - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, ОТ ЗПУКИ


2015 ГОДИНА - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, ОТ ЗПУКИ


2014 ГОДИНА - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, ОТ ЗПУКИ


2013 ГОДИНА - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, ОТ ЗПУКИ


2012 ГОДИНА - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, ОТ ЗПУКИ


2011 ГОДИНА - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, ОТ ЗПУКИ


2010 ГОДИНА - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, ОТ ЗПУКИ


 2009 ГОДИНА - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, ОТ ЗПУКИ