> Начало > Саниране 2016 г. > НОВИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО НПЕЕМЖС

НОВИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО НПЕЕМЖС

19.02.2016

 

 

 

 

 

 

1. Документи за учредяване на СС

 

Приложение 1 - Покана за свикване на ОС учредване на СС

Приложение 2 - Протокол от залепване на поканата учредване на СС

Приложение 3 - Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4 - Споразумение за създаване на СС

Приложение 6 - Справка за ССО

 

2. Документи за подаване на ЗИФП

 

Приложение 5 - Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение 6 - Справка за ССО

Приложение 7 - Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 8 - Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 9 - Протокол от ОС на СС

Приложение 12 - Декларация - нечлен на СС

Приложение 14 - Схема минимални помощи

Приложение 15 - Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 16 - Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 17 - Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

 

3. Договори

 

Приложение 10 - Договор СС - Община

Приложение 11 - Договор за целево финансиране

 

4. ПМС 23 от 4.02.16 за изм. на Нац. програма

 

ПМС 23 от 4.02.16 за изм. на Нац. програма

 

5.напредък по НПЕЕМЖС - м.02.2016г

 

Напредък по НПЕЕМЖС - м.02.2016г