> Начало > Обществени поръчки > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

22.08.2011

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в община Смолян

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА