> Начало > Обществени обсъждания > Доклад от временната комисия

Доклад от временната комисия

16.12.2015

ДОКЛАД ОТ ВРЕМЕНЕННАТА КОМИСИЯ,СЪЗДАДЕНА С РЕШЕНИЕ № 2/13.112015Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.