> Начало > За общината > Община Смолян

Община Смолян

Град Смолян е общински и областен, административен и културно- просветен център на региона на Средните Родопи.
Градът заема по-голямата част от котловината на река Черна. По двата бряга на реката в посока запад-изток се намират трите големи квартала - "Смолян", "Райково" и "Устово". Планинският град съчетава модерното строителство и традиционната родопска архитектура.

Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85 села), от които 10 кметства и 31 кметски наместника.. В нея се включва и част от националния курорт Пампорово с местността Райковски ливади.

На север община Смолян граничи с общините Чепеларе и Лъки, на изток с общините Рудозем, Мадан и Баните, на запад с община Девин, а на юг с Република Гърция.

Смолян обхваща територия от 854 кв.км. Общината е с най-голяма територия от всичките 10 общини в област Смолян. Териториaлни баланси:

  • горски територии: 540 147 дка или 63.2 %;
  • земеделски територии: 232 127 дка или 27.1 %;
  • населени места: 16 197 дка или 1.9 %;
  • водни течения и площи: 3845 дка или 0.5 %;
  • територии за добив на полезни изкопаеми: 58 122 дка или 6.9 %;
  • територии за транспорт и инфраструктура: 3559 дка или 0.4 %.