> Начало > Спорт

Спорт

На територията на Община Смолян развиват дейност петнадесет клуба в спортовете футбол, волейбол, вдигане на тежести, ски, ориентиране, сноуборд, плуване, спортни танци, тенис на маса, тенис на корт, хокей на трева и карате.

Благоприятните климатични условия в Смолян позволяват развитието на различни видове спорт и целогодишното провеждане на подготвителни лагери на спортни клубове от вътрешността на страната. Близостта на курортен комплекс Пампорово, дава възможност на любителите на белите спортове да ги практикуват.

Като основна тенденция в последните години се наблюдава все по – голям интерес и участие от страна на подрастващите в спортните прояви, организирани от Община Смолян.

Традиционното награждаване „Спортист на годината”, организирано и провеждано от Община Смолян в партньорство с местна медия е признание за постиженията на всички спортисти, отличили се през съответната година.

Извършено бе преустройство и ремонт на редица спортни обекти, разкриха се нови детски площадки и игрища.

Като приоритетни дейности в сферата на спорта в Община Смолян могат да се изведат:

  1. Обогатяване и подобряване на материално – техническата база в община Смолян;
  2. Разработване и кандидатстване по проекти, свързани със спорта;
  3. Съдействие при изготвянето на проекти от спортните клубове на територията на общината;
  4. Популяризиране на спорта сред младите хора от Смолян и общината.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Протокол № 12