> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

21.08.2015

П О К А Н А


за публично обсъждане на проект на Наредба за създаване и функциониране на Обществени съвети в Община Смолян.

На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Председателят на Общински съвет - Смолян организира обществено обсъждане на проект, на Наредба за създаване и функциониране на Обществени съвети в Община Смолян.

Адв. Филип Топов отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на неправителстве-ните организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 08 септември 2015 г. /вторник/ от 17:00 часа в зала 247 на Община Смолян, бул. „България” № 12, под ръководството на Адв. Филип Топов и адв. Димитър Кисьов – вносител на предложението.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите могат да направят това на интернет страницата на общината – www.smolyan.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]

 

  1. НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ В ОБЩИНА СМОЛЯН
  2. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАЩИТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН
  3. МОТИВИ КЪМ НАРЕДБАТА