> Начало > Обществени поръчки > Указания във връзка с обявен от Община Смолян открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Доставка н

Указания във връзка с обявен от Община Смолян открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Доставка на оборудване, необходимо за провеждане на иновативното културно събитие „Родопи фест”, което се реализира в рамките на проект «Родопи фест»,

24.02.2012