> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И А

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

14.07.2015

П О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
В ОБЩИНА СМОЛЯН


Във връзка с докладна записка на директора на Ученическо общежитие „Васил Димитров“ – град Смолян, с вх.№ДЛ004410/23.06.2015г., с необходимостта от предприемане на мерки за подобряване състоянието на общежитието и облекчаване на достъпа за настаняване на ученици в него, се предлага проект за изменение в чл.31, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

Настоящ текст на горепосочения член от Наредбата:

  • Чл.31. (1) Учениците, които ползват общежитие заплащат месечна такса в размер на 40.00 лева.

Проект за изменение на текста:

  • Чл.31. (1) Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 25.00 лева.

Общественото обсъждане ще се проведе на 05.08.2015 год., от 17.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян.
Каним всички заинтересовани страни и граждани за участие в общественото обсъждане!