> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

”ПРОУЧВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРАКИЙСКОТО И ВИЗАНТИЙСКОТО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО” В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие” с акроним „THRABYZHE   Документация за конкурса:

  1. 1_КОРИЦА СТРАНИЦА
  2. 2_СЪДЪРЖАНИЕ
  3. 3_УКАЗАНИЕ
  4. 4_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  5. 5_ОБРАЗЦИ