> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

Открита процедура: Инженеринг за обект: „Консервация, реставрация и експониране на късно-античната и средновековна крепост „Калето“, местността Турлука, гр. Смолян и изграждане на пешеходен достъп. Консервация, реставрация и експониране на късно-античната и средновековна крепост „Калето“, при проходна пещера с. Кошница и изграждане на пешеходен достъп“ по проект с акроним THRABYZHE.   Документация по открита процедура:  

 1. 0_Заглавна
 2. 1_Съдържание
 3. 2_Разделители
 4. Tом II Кн I Задания и спецификации
 5. Tом II Кн I Задания и спецификации Приложение 3 Kошница - архитектура
 6. Tом II Кн I Задания и спецификации Приложение 3 Kошница - геодезия
 7. Tом II Кн I Задания и спецификации Приложение 3 Турлука - архитектура
 8. Tом II Кн I Задания и спецификации Приложение 3 Турлука - архитектура - чертежи
 9. Tом II Кн I Задания и спецификации Приложение 3 Турлука - геодезия
 10. Tом II Кн I Задания и спецификации Приложение 4
 11. Кн II Указания
 12. Кн III Методика за оценка
 13. Том III-Образци