> Начало > Обществени поръчки > Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

29.02.2012
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ: „ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ НА КВ. „УСТОВО”, Ж.К. „ПРОГРЕСИ 1, 2 И 3, ГР. СМОЛЯН”     Документация: Заглавна страница Решение 5 Обявление 1-13,19 Обявление 14-17,19 Документация Смолян наводнения Проектна документация  BG161PO001 -1.4-06-2010-011  
  1. Отговор разяснение