> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРО

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: 'ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН

23.02.2012
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: 'ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН
 1. Заглавна страница
 2. Съдържание на документацията
 3. Описание на поръчката
 4. Техническо задание - проектиране
 5. Приложение 1 - процедура архив
 6. Приложение 2 - Насоки за информация
 7. Методика за оценка на офертите
 8. Указания
 9. Образец 1 - обща оферта
 10. Образец 2а - Декларация по чл. 47, ал.1, 1.1 и ал.2, т.2 от ЗОП
 11. Образец 2c - Декларация по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП
 12. Образец 2b - Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1, 3 и 4 от ЗОП
 13. Образец 2d - Декларация по чл. 47, ал.5, т2 от ЗОП
 14. Образец 3 - Декларация запознатост с поръчката
 15. Образец 4 - Декларация за спазване на условията
 16. Образец 5а - Информация за оборот
 17. Образец 5b - Списък за изпълнени договори
 18. Образец 6 - Списък лица
 19. Образец 7 - Автобиография експерт
 20. Образец 8 - Декларация за разположение на експерт
 21. Образец 9 - Декларация за подизпълнител
 22. Образец 10 - Декларация от подизпълнител
 23. Образец 11 - Декларация членове на обединението
 24. Образец 12 - Проект на договор
 25. Образец 13 - Техническа оферта
 26. Образец 14 - Ценова оферта
 27. Образец 15 - Декларация лични данни
 28. Образец 16 - Декларация посещение
 29. Решение за откриване на процедура
 30. Обявление за обществена поръчка
 31. Образец 13a - Стратегия и методология
 32. 1_Разяснение по процедурата
 33. 2_Разяснение по процедурата
 34. 3_Разяснение по процедурата