> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ВЕРТИКАРНА ПЛАНИРОВКА, Ж.К. ПРОГРЕСИ, КВ. 70, 73 И 74

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ВЕРТИКАРНА ПЛАНИРОВКА, Ж.К. ПРОГРЕСИ, КВ. 70, 73 И 74

06.02.2012
ТД  папка 1 - Част пътна фаза работен проект ТД папка 2 - Геодезия ТД папка 3 - Обект районно осветление ТД папка 4 - Измерване кабели ТД папка 5 -  Част ПБЗУТ  фаза - Работен проект
  1. Благоустрояване на уличната мрежа_Прогреси_кв. 70, 73, 74
  2. Обявление
  3. Решение
  4. Допълнителни указания 1
  5. Разяснение