> Начало > Обществени поръчки > Указания във връзка с обявена от Община Смолян открита процедура по реда на Закона за обществените п

Указания във връзка с обявена от Община Смолян открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Периодични доставки на природен газ - метан - компресиран за нуждите на Община Смолян, VІІ СОУ "Отец Паисий" град Смолян

06.12.2011