> Начало > Обществени поръчки > Съобщение във връзка с обявена от Община Смолян открита процедура по реда на Закона за обществените

Съобщение във връзка с обявена от Община Смолян открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Периодични доставки на природен газ - метан - компресиран за нуждите на Община Смолян, VІІ СОУ "Отец Паисий" град Смолян

15.11.2011
Уведомяваме всички бъдещи участници, че допълнителна информация за обществената поръчка може да бъде получена от: Община Смолян - Дирекция "ПНО и ОМП", лице за контакт - Милена Хаджиева - старши юрисконсулт, телефон за контакт 0301/67 610, електронна поща: [email protected]
  1. СЪОБЩЕНИЕ