> Начало > Обществени поръчки > Документация за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

Документация за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

10.11.2011
с предмет: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ - МЕТАН - КОМПРЕСИРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, VІІ СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГРАД СМОЛЯН И ОДЗ № 2 "СИНЧЕЦ" ГРАД СМОЛЯН ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА
  1. Документация
  2. Образци