> Начало > Саниране 2016 г. > ОБРАЗЦИ ОТНОСНО РЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В Н

ОБРАЗЦИ ОТНОСНО РЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

03.02.2015
 
 
 
 
 
 
 1. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
 2. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ/ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ (УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ)
 3. ПРОТОКОЛ ОТ ЗАЛЕПВАНЕ НА ПОКАНАТА ЗА УЧРЕДАВАНЕ НА СС
 4. ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СС
 5. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СС
 6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ
 7. СПРАВКА НА ССО
 8. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОС НА СС
 9. ПРОТОКОЛ ОТ ЗАЛЕПВАНЕ НА ПОКАНАТА ЗА ОС НА СС
 10. ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА СС
 11. ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЧЛЕН НА СС
 12. КОНРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ
 13. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СХЕМАТА ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
 14. БРОШУРА
 15. СПИСЪК НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СС

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

 

     10.1 ДОГОВОР СС И ОБЩИНА СМОЛЯН

     10.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОР ОБЩИНА - СС

     10.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ДОГОВОР ОБЩИНА - СС

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

 

      ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ

     11.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     11.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

     11.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3