> Начало > Обществени поръчки > ОБЩИНА СМОЛЯН обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на мног

ОБЩИНА СМОЛЯН обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на многофункционална сграда и етажен паркинг

14.07.2011