> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

19.05.2011
 Изпълнение на Строителен надзор по проект: "Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013. Схема за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", договор № BG161PO001/1.4-05/2009/017 1 - Обект 1 ж.к. Прогреси гр.Смолян _ Подобект 2 - ДП _ П-А _ИКЕ.rar: 2 обект 1 - Фаза ТП-преработка.rar:  Obiavlenie za obshtestvena poruchka 2 обект 5 - Геодезия - Трас пл, ВП и картограма на зем маси 2 обект 4 - РП - част Електро - улично осветление 2 обект 3 - Фаза ТП - ВиК проект 2 обект 2 - Фаза ТП - ПБЗ и Конструкции Reshenie za obshtestvena poruchka Стар център 3.2-7 Стар център 3.2-3 Стар център 3.1. обект 3 I .Д. паркоустройство зони А Д Е и Ж Стар център 3.2-6 Стар център 3.1. обект 3-2 Стар център 3.1. обект 3 I.Г. Част Ел. Уредби Стар център 3.1. обект 3-1 Стар център 3.2-1 Стар център 3.2-2 Стар център 3.1. обект 3 I.В. Част ВиК Стар център 3.2-4 Стар център 3.2-5 Стар център 3.1. обект 3 . I.Б. Част Пътна 
  1. Количествена сметка
  2. Техническа спецификация
  3. Образци
  4. Документация