> Начало

Талантите на НУФИ дадоха началото на Първия фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“

20.04.2019

„Община Смолян застана зад тази инициатива, защото няма по-подходящо място от Широка лъка, където да се проведе този празник на българщината, традициите и нашия фолклор”, каза в словото си кметът Мелемов

Над 300 деца се изявиха на областния етап на фестивала „Пусть всегда будет солнце”

19.04.2019

Днес в РДТ „Николай Хайтов” се проведе Областният етап на фестивала на руската песен и танц „Пусть всегда будет солнце”, който се превърна в празник за Смолян. Събитието се провежда под патронажа на кмета Николай Мелемов. ...

Ученици се запознаха с „тъмната страна” на енергийните напитки

19.04.2019

За „тъмната страна” на енергийните напитки бяха запознати ученици от 8-и и 9-и клас на Смолянската професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“. По инициатива на Местната комисия за борба с ...

СЪОБЩЕНИЕ

19.04.2019

Във връзка с провеждания от БЧК приемен изпит за водни спасители, Плувен басейн-Смолян няма да работи за свободно плуване на 19 април /петък/ от 18 до 19,30 часа. Пресцентър на община Смолян 

Основно училище „Иван Вазов” в Смолян отбеляза тържествено 40 години от създаването си

19.04.2019

40 години Основно училище "Иван Вазов" и Вазова седмица отбелязват от 15 до 19 април ученици и учители от Шесто основно училище в Смолян. Кулминацията на честванията бе концерта „Иван Вазов и приятели”, който се проведе днес ...

Община Смолян представя туристическите си атракции на Международното изложение във Велико Търново

18.04.2019

Кубрат Пулев, който е рекламно лице на кампанията „Година на вътрешния туризъм“ е приел поканата на министър Ангелкова да посети Роженския събор

Психолог беседва с деца по темата за толерантността и агресията

18.04.2019

Психологът Росен Кубински проведе беседи в две смолянски училища по темата за толерантността и агресията. Инициативата за срещите е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Смолян. ...

Специалисти разясняваха на ученици какво е трафик на хора и как да се предпазят

18.04.2019

По инициатива на Превантивно –информационния център по наркомании към община Смолян се проведоха информационни срещи и разговори на тема: „Трафик на хора и наркотици”

ОБЩИНА СМОЛЯН КАНИ НА ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ, В КОЙТО ЩЕ УЧАСТВАТ ТАЛАНТИТЕ ОТ НУФИ „ШИРОКА ЛЪКА”

17.04.2019

  Община Смолян кани жителите и гостите на града на Великденски концерт, в който ще участват талантите от Националното училище по фолклорни изкуства „Широка Лъка”. Събитието ще се проведе на 24 април /сряда/ от 18.00 часа в зала 1 ...

След 66 години, Детска градина „Буратино” е изцяло обновена по проект на ОП”Региони в растеж”, който изпълнява община Смолян

17.04.2019

Днес бе открита изцяло обновената детска градина „Буратино“, която е реновирана по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян",

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 635-003

16.04.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-024/28.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0416 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.04.2019

Отмяна на ограничение за ползване на питейна вода за населението на територията на село Солища.

СЪОБЩЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

12.04.2019

Съобщения на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ с Решения №1051,№1041 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 06.02.2019 год., протокол №48

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 229

12.04.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.04.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени (площи) и подпорни стени общинска собственост за поставяне на рекламни съоръжения, като елементи от градското обзавеждане – за извършване на рекламна дейност по реда на чл. 57 от ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

10.04.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадени Заповеди №УТР-018, 019, 020/ 27.03.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0245 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.04.2019

Въвеждам движение с ограничена пропускливост по ул. „Елица“, с. Момчиловци, посока центъра на селото, непосредствено преди строителният обект „Аварийно възстановяване на подпорна стена“

ЗАПОВЕД №РД-0236 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.04.2019

Във връзка с предотвратяването на деяния нанасящи вреди на селскостопанските култури, трайните насаждения, естествени ливади и тревните площи

СЪОБЩЕНИЕ

03.04.2019

Ha основание ЗАПОВЕД 180 от 11.03.2019 г. година на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2019 година до 31.10.2019 година е обявен за пожароопасен сезон. Поради завишения риск от пожари, вследствие на селскостопански дейности в ...

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МДТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ

02.04.2019

Физически лица и Юридически лица за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, туристически данък и патентен данък с изтекъл срок на плащане към 31.03.2019 г. Публикувани на основание чл. 182, ал. 3, т. 2 от ...

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 ГОДИНА

26.03.2019

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“.....

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

27.11.2018

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

16.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

15.10.2018

С ПРЕДМЕТ:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО/ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

10.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ЕЛИЦА, С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

09.10.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН"

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

29.03.2019

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.03.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Катина Тихомирова Титкова Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ III-Озеленяване, с преотреждане в УПИ… за жилищно строителство в кв.27, по плана на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.02.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ Илко Рашев Хунев Ви уведомява и кани на обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ озеленяване, за ПИ с идентификатор 67653.912.350, УПИ IX-745 за ПИ с идентификатор 67653.912.350 и УПИ ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.02.2019

АРСЕН СТАНКОВ ШИБЛОВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІII - Озеленяване с преотреждане в УПИ – 912.330 в кв.9 по плана на кв.Г. ...

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

22.01.2019

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

10.01.2019

Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

07.12.2018

НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 ГОДИНА

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

30.11.2018

Изготвен е Проект на бюджет на Община Смолян за 2019 година.

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

26.11.2018

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

31.10.2018

Изготвен е Проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Изменения и допълнения на Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.