> Начало

Патриарх Неофит беше посрещнат тържествено и с камбанен звън в Широка лъка, където бе отбелязана 140 годишнината от рождението на екзарх Стефан

23.09.2018

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит беше посрещнат днес тържествено и с камбанен звън в Широка лъка, където бе отбелязана 140 годишнината от рождението на Българския екзарх Стефан. На посрещането присъстваха ...

Сборен гайдарски оркестър огласи поляните в Стойките и даде началото на Първия национален събор на гайдарите „Апостол Кисьов”

22.09.2018

Сборен гайдарски оркестър огласи поляните в Стойките и даде началото на Първия национален събор на гайдарите „Апостол Кисьов”, който се провежда днес и утре в селото. Съборът носи името на фолклориста Апостол Кисьов, роден в Стойките, ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21.09.2018

От кмета на община Смолян Николай Мелемов по повод 22 септември –Ден на независимостта на България

Кметът Мелемов поздрави жителите и гостите на Момчиловци, където за четвърта поредна година стартира Фестивалът на киселото мляко

21.09.2018

За четвърта поредна година стартира Фестивалът на киселото мляко в Момчиловци. Кметът Николай Мелемов поздрави при откриването му гостите и жителите на селото. „Събитието, което ни събира за четвърти път се превръща в истински празник за ...

Безплатен транспорт до Широка лъка за посрещането на патриарх Неофит

20.09.2018

Безплатен транспорт организира Архиерейското наместничество от Смолян до Широка лъка за честването на 140-тата годишнина от рождението на Българския екзарх Стефан. В неделя за тържествата в родопското село пристига Негово светейшество патриарх ...

Първи национален събор на гайдарите „Апостол Кисьов" ще се проведе в смолянското село Стойките на 22 и 23 септември

20.09.2018

Програма на събитието

В Момчиловци за четвърти път ще се проведе Фестивал на киселото мляко

19.09.2018

Програма на Фестивала

Община Смолян организира за първи път състезание по Дуатлон, което ще се проведе на 21 септември

19.09.2018

Община Смолян организира за първи път състезание по Дуатлон /велосипеди и бягане/ по повод Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 този месец. Спортното събитие ще се проведе на 21 септември. Стартът ще бъде даден в 14.00 часа на паркинга ...

Кметът Мелемов откри новата учебна година в ОУ „Иван Вазов” в Смолян

17.09.2018

С обновената образователна среда по проект на община Смолян, училището ни стана още по-желана територия за учениците, каза в словото си директорката Росица Лакудова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

17.09.2018

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД №РД-0746 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.09.2018

За въвеждам временна организация на движението за всички превозни средства по бул. „България“ от спирка на магазин“ЛИДЛ“ посока кв.Райково до кръстовище - подход за магазин „ЛИДЛ“ – съгласно одобрена временна организация чертеж 2 от проекта за ВОД, ...

КОНКУРС ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

18.09.2018

Oбщина Смолян обявява конкурс за подбор за длижността " Социален работник"

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.09.2018

Решения №866, №868 , №869 и №870 на Общински съвет - Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0733 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.09.2018

Спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Елица“ до кръстовището с ул. „Майстор „ Харит Кисьов“ –етап I от проекта за ВОД.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2457

14.09.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-046/17.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

11.09.2018

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Широка лъка, с. Чокманово и с. Полковник Серафимово

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 471-002

07.09.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-058/03.09.2018 год. на Кмета на Община Смолян

Публични търгове с тайно наддаване

05.09.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА ПАСИЩА

04.09.2018

За разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Смолян, по допустим слой и определени наемни цени за периода на наемането им

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

04.09.2018

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

17.08.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩ. СМОЛЯН – I ЕТАП”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

13.08.2018

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 2020/2021 ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление

03.08.2018

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на гориво за отопление за общинските институции и детските градини на територията на община Смолян“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

13.07.2018

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет:

05.07.2018

„Периодични доставки на горива за зареждане на моторните превозни средства на община Смолян чрез покупки от търговски обекти (бензиностанции) посредством карти за безкасово плащане“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

04.06.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

30.05.2018

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

23.05.2018

„Комплексно почистване на сграда на Туристически информационен център - Смолян и сграда на Областен информационен център – Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

17.05.2018

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

04.05.2018

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологичната поликлиника“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.09.2018

„ФЕСТИЛАНА БЪЛГАРИЯ“ЕООД – гр. Смолян, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че на 28.09.2018год. в кафе-аперитив „Клуб Архитект“ – гр. Смолян, бул.“България“№63 от 16.00 часа, ще се проведе обществено обсъждане...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.09.2018

СВИЛЕН ПЕНЧЕДЖИЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане....

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

04.09.2018

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.08.2018

ВЕНЦИСЛАВ ФИЛИПОВ ФИЛИЗОВ -„АВТО ВЕН“ООД , на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

10.08.2018

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.08.2018

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МЕДАРСКИ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане....

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

05.06.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.05.2018

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2018

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАМПОРОВ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане..

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

27.04.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.