> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18.06.2024

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 18 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16.06.2024

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК КУРБАН БАЙРАМ

Поклон пред светлата памет на Георги Чилингиров, Почетен гражданин на Смолян!

13.06.2024

Днес ни напусна Георги Чилингиров, Почетен гражданин на Смолян, прекрасен човек и ревностен радетел за отварянето на вратите между двата съседни народа – гръцкия и българския. Тъжната вест съобщи тази вечер във фейсбук дъщеря му – ...

По повод Празника на обединения град, в община Смолян бе открита фотоизложба „Смолян през моите очи“

13.06.2024

По повод Празника на обединения град Смолян - 18 юни, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Смолян организира фотоконкурс на тема „Смолян през моите очи“. Той се проведе със ...

Съобщение

13.06.2024

Община Смолян уведомява, че поради профилактика в електрозахранването, която ще извърши ЕВН, на 14 юни /петък/ от 12.00 ч. до 16.00 часа ще бъде преустановено обслужването на граждани. Пресцентър на община Смолян 

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

13.06.2024

  ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН   17.06. (понеделник) - Автокино на паркинга пред хотел Смолян. Ще бъде излъчен филмът, "Пулсът на танца" 18.06. (вторник) - Празничен концерт с участието на: 18:00 часа - ...

Спектакълът „Тютюн“ на Димитър Димов ще гостува в Смолян на 20 юни

08.06.2024

Спектакъл на Държавния театър „Стоян Бъчваров" от Варна за първи път ще гостува на сцената на Родопския драматичен театър в Смолян на 20 юни ,четвъртък, от 19 часа. Първата театрална постановка на романа „Тютюн“ от ...

Съобщение

07.06.2024

Община Смолян съобщава, че приключиха строително- монтажните работи по водния цикъл в кв.Устово, посока Петровица. От днес е възстановено движението на всички МПС и на автобус №3 по маршрута.    Пресцентър на община Смолян

Съобщение

06.06.2024

По повод организирането и провеждането на състезание, Плувен басейн –Смолян няма да работи за свободно плуване на 8 и 9 юни т.г. /включително/. Това са дните събота и неделя. Пресцентър на община Смолян 

Група младежи със съдействието на кмета Мелемов организират благотворителен футболен турнир за лечението на Мариян

06.06.2024

Група младежи със съдействието на кмета Николай Мелемов организират благотворителен футболен турнир за събиране на средства за лечението на Мариян Давидов. Трима представители от тях Стефан Стоев, Росен Кордов и Мартин Димитров проведоха среща с ...

СЪОБЩЕНИЕ

17.06.2024

ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, ГР. СМОЛЯН

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

17.06.2024

За продажба на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.06.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0705 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.06.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, бул. „България“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАХРАНВАНЕ

12.06.2024

На 14.06.2024 г. от 12:00 до 16:00 часа.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

11.06.2024

В м. „Превала“, по КККР на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0705 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.06.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. „Дичо Петров“

ЗАПОВЕД №РД-04-104 НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СМОЛЯН

07.06.2024

Относно определяне на комисия за землището на с. Момчиловци, община Смолян, област Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.06.2024

В кв.89, м.“Горно поляне“, по плана на с.Смилян, общ.Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0659 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.06.2024

За разрешените и забранени зони за къпане и плувни басейни.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

12.06.2024

Относно Проект за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 год.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.06.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.05.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

30.04.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.03.2024

Проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.02.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.01.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.01.2024

Проект на бюджет за 2024 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.12.2023

Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година