> Начало

Великденска украса в Смолян

16.04.2024

И тази година Община Смолян постави символите на Възкресение Христово по повод предстоящите светли празници. С великденски мотиви е украсена пъстроцветната табела „Смолян“.Великденските яйца са нарисувани от художници от Художествената ...

Кметът Мелемов обявява 2 май, четвъртък, за неучебен ден

16.04.2024

По повод предстоящите Великденски празници, кметът Николай Мелемов обявява 2 май, четвъртък, за неучебен ден за училищата в Смолянска община. Пресцентър на община Смолян  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16.04.2024

От кмета Николай Мелемов по повод 16 април -Ден на Конституцията и юриста

Служитeли oт oбщинa Cмoлян почистваха от боклуци района около Смолянските езера

13.04.2024

Служитeли oт oбщинa Cмoлян почистваха от боклуци района около Смолянските езера. Сред отпадъците бяха открити памперси, бутилки, чашки от кафе, кутии от цигари, мокри кърпички, автомобилни гуми, плочки от ремонтни дейности, опаковки и чантички и ...

Планетариумът в Смолян ще отбележи 12 април - Международен ден на авиацията и космонавтиката

11.04.2024

Планетариумът в Смолян ще отбележи 12 април - Международен ден на авиацията и космонавтиката, съобщи директорката на звездната институция Цветелина Генчева. През целия ден преди всяка прожекция в Звездната Зала ще бъде излъчен кратък документален ...

Отборът на СУ „Отец Паисий“ – Смолян е победител на общински етап на Националната викторина по безопасност на движението

11.04.2024

Отборът на СУ „Отец Паисий“ – Смолян е победител на общински етап на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“. Надпреварата се състоя на 11 април, по указания на МОН, ...

ТАЛАНТЛИВИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ НА ЮЛИЯ МИТРЕВА ПРИГОТВЯХА РОДОПСКИ СПЕЦИАЛИТЕТИ

11.04.2024

Учениците от втори Б клас при СУ "Отец Паисий" в Смолян с класен ръководител Юлия Митрева, проведоха иновативен урок на тема "Да се докоснем до магията на родопската кухня". Любезни домакини бяха ресторант Леандро в Смолян със ...

Глобалeн детски дизайн маратон ще се проведе в Смолян

11.04.2024

Всички деца на възраст от 7 до 12 години могат да участват на 20 април, събота в Скай хъб Смолян в Глобалeн детски дизайн маратон. Споделеното работно пространство ,,Sky Hub Smolyan’’ се намира в сградата на Стария общински съвет ...

В КДК – Смолян бе открита изложбата на художничката от Солун Ифигения Васдари

10.04.2024

Тази вечер в Изложбената зала на КДК беше открита изложба на художничката Ифигения Васдари от Солун. Колекцията съдържа 41 платна, създадени в стил типичен за съвременното гръцко изобразително изкуство. Чрез майсторското владеене на разнообразни ...

Художничката Ифигения Васдари от Солун се представя за първи път със своя самостоятелна изложба живопис в КДК

10.04.2024

Художничката Ифигения Васдари от Солун се представя за първи път със своя самостоятелна изложба живопис в зала „Петър Стайков” на КДК, която ще бъде открита днес от 18 часа. Колекцията съдържа 41 платна, създадени в стил типичен за ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.11, по плана на с. Славейно, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.23 по плана на с. Чокманово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В в кв.39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.99 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

12.04.2024

По плана на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0442 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.04.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. "Родопи" и ул. "Наталия".

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.04.2024

В кв.3 по плана на с. Хасовица, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

05.04.2024

В кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц. част.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

04.04.2024

В кв.39 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.03.2024

Проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.02.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.01.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.01.2024

Проект на бюджет за 2024 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.12.2023

Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

14.12.2023

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ

Обществени консултации

08.12.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.12.2023

Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 година

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.11.2023

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...