> Начало

Започна богатата културна програма за Майските празници в будното и патриотично село Момчиловци

18.05.2024

Започна богатата програма за Майските празници в будното и патриотично Момчиловци. Тържествено бяха отбелязани 60-годишнината на Културно-историческия музей в селото и 120 години от рождението на гайдаря Лазар Каневски. Програмата продължи с ...

В Художествената галерия откриха традиционната изложба на изявени творци по повод 24 май

17.05.2024

Верни на традицията и тази година в навечерието на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Художествената галерия организира своята обща изложба, за да дари красота и наслада за ценителите на изобразителното ...

Превантивният център проведе ежегодния си футболен турнир „Не, на дрогата“

17.05.2024

За пореден път, екипът на Превантивно-информационния център по зависимости към Община Смолян проведе ежегодния турнир „Не, на дрогата“ с ученици от училищата на Община Смолян. Това съобщи секретарят на центъра Мария Славчева. Целта на ...

Художественото училище с уникална изложба

16.05.2024

Тази вечер в Изложбената зала на КДК –Смолян беше открита традиционната годишна изложба на учениците от Професионалната гимназия за приложни изкуства. Експозицията откри директорката Симеона Савова- Коруева.Поздравителни адреси имаше от ...

Работна група от Община Смолян се запозна с новите промени в Закона за местните данъци и такси

16.05.2024

От 2025 г. по нова методика ще се определя и начислява такса смет

Изложба, посветена на 150-годишнината от гибелта на Васил Левски, гостува в Държавен архив - Смолян

15.05.2024

Изложбата „Гледай народната работа повече от всичко друго, повече и от себе си да я уважаваш!“ гостува в Държавен архив-Смолян. Тя е посветена на 150-годишнината от гибелта на Васил Левски. Тази вечер експозицията беше представена от ...

Община Смолян представи успешни европроекти на местната конференция по проект "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Смолян

14.05.2024

Експерти представиха успешни европейски проекти на местна конференция по проект "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Смолян. Тя се проведе в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в родопския град. Във форума взеха ...

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА“

14.05.2024

Днес в Община Смолян бяха наградени победителите в Общинския кръг на Международния конкурс „С очите си видях бедата“. Отличията връчиха заместник-кметовете Марин Захариев, инж.Мариана Цекова и секретарят Момчил Николов. Захариев ...

Кметът Мелемов подписа меморандум за сътрудничество в областта на медицината и туризма

14.05.2024

Кметът на Смолян Николай Мелемов проведе работна срещна с участието на вицепрезидента на Федерацията на профсъюзите на Узбекистан Зийод Абдуракимов и проф. Андрей Кехайов, президент на Югоизточно- европейски медицински форум /ЮЕМФ/. Бяха ...

В НОЩТА НА МУЗЕИТЕ, ПОЕЗИЯ, МУЗИКА И ЖИВОПИС В МУЗЕЙ-ГАЛЕРИЯ „ПЕТЪР ПИРОНКОВ“

14.05.2024

Как понякога дъгата от поезия, музика и живопис може да изтрие, макар и за малко, сивия живот? На 18. май 2024 г. в музей-галерия „П. Пиронков“ от 18.30 ч. ще търсим отговори на този въпрос заедно с: Живка Симова, която ще чете поезия от ...

ЗАПОВЕД №РД-0584 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.05.2024

Заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

16.05.2024

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

ЗАПОВЕД №РД-0585 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.05.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, общински път SML3258 /SML3259,Широка лъка-Гела/ - Солища

ЗАПОВЕД №РД-0573 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.05.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, бул. „България“

ЗАПОВЕД №РД-0572 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.05.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. „Елица“, с. Момчиловци.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.05.2024

В кв.3 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.05.2024

В кв. 21 по плана на с. Смилян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

14.05.2024

В кв. 4 в местност „Имарет дере“, землище на с. Кутела .

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ

14.05.2024

За приемане на помощни кадастрални планове на бивши земеделски имоти подлежащи на възстановяване по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.05.2024

В кв.78, по плана на гр. Смолян,кв. Г. Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

30.04.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.03.2024

Проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.02.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.01.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.01.2024

Проект на бюджет за 2024 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.12.2023

Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

14.12.2023

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ

Обществени консултации

08.12.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.12.2023

Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 година