> Начало

В Смолян се провежда Регионален форум за образователни иновации за Южен централен регион „Иновативни днес-успешни утре“

18.04.2024

„Добре дошли в нашия малък, но красив град, където образованието е приоритет“, приветства участниците във форума секретарят Момчил Николов

ПО ТРАДИЦИЯ, КМЕТОВЕ ДАРИХА БЕБЕ В ШИРОКА ЛЪКА

18.04.2024

Кметът Николай Мелемов дари днес бебето Красимир в Широка лъка. Момченцето на семейство Ботеви получи играчки и други консумативи, необходими за отглеждането му. Кметът на Широка лъка Васил Седянков също дари малчугана с подаръци. Всяко детенце, ...

ОБЩИНА СМОЛЯН СЪОБЩАВА, ЧЕ ОТ 29 АПРИЛ ДО 10 МАЙ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ

18.04.2024

Община Смолян уведомява, че ще бъде извършена обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи в града, междублоковите пространства, стадионите, гробищните паркове, детските градини и детските площадки на територията на общината за периода от 29 ...

Ученици отбелязаха с щафетни игри Световния ден на физическата активност

17.04.2024

В СУ,, Отец Паисий "- гр. Смолян се проведоха щафетни игри, посветени на Световния ден на физическата активност с мото ,, Движението - това е здраве". В надпреварата участваха учениците от трети до пети клас.Организатор и водещ на ...

ИЗЛОЖБА “ТЪГА ПО ИЗГУБЕНАТА МОДЕРНОСТ” - ЖИВОПИС НА ХУДОЖНИЦИ ОТ ГРУПА XXL ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА В СМОЛЯН

17.04.2024

Галерия и аукционна къща АРТМАРК гостува в Градска художествена галерия – Смолян с изложбата „Тъга по изгубената модерност, която ще бъде открита на 18 април т.г., четвъртък, от 18 часа. Експозицията е в памет на Димитър Яранов ...

Автобусна спирка с лика на алпиниста Христо Христов в Смолян

17.04.2024

Община Смолян напълно ремонтира и обнови спирката на „Здравец“ в Смолян. Тази спирка вече ще носи името на алпиниста Христо Христов, който прави безкислородно изкачване на „Еверест” на 20 май 2004 г. На слизане, остава ...

Великденска украса в Смолян

16.04.2024

И тази година Община Смолян постави символите на Възкресение Христово по повод предстоящите светли празници. С великденски мотиви е украсена пъстроцветната табела „Смолян“.Великденските яйца са нарисувани от художници от Художествената ...

Кметът Мелемов обявява 2 май, четвъртък, за неучебен ден

16.04.2024

По повод предстоящите Великденски празници, кметът Николай Мелемов обявява 2 май, четвъртък, за неучебен ден за училищата в Смолянска община. Пресцентър на община Смолян  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16.04.2024

От кмета Николай Мелемов по повод 16 април -Ден на Конституцията и юриста

Служитeли oт oбщинa Cмoлян почистваха от боклуци района около Смолянските езера

13.04.2024

Служитeли oт oбщинa Cмoлян почистваха от боклуци района около Смолянските езера. Сред отпадъците бяха открити памперси, бутилки, чашки от кафе, кутии от цигари, мокри кърпички, автомобилни гуми, плочки от ремонтни дейности, опаковки и чантички и ...

ЗАПОВЕД №РД-0493 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.04.2024

Във връзка с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“.

ЗАПОВЕД №РД-0492 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.04.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. ”Братан Шукеров“.

ОБЯВЛЕНИЕ

18.04.2024

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Художествена галерия гр. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

17.04.2024

В кв.12, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц.част.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

17.04.2024

В кв.37 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.11, по плана на с. Славейно, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.23 по плана на с. Чокманово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В в кв.39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.99 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.03.2024

Проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.02.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.01.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.01.2024

Проект на бюджет за 2024 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.12.2023

Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

14.12.2023

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ

Обществени консултации

08.12.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.12.2023

Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 година

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.11.2023

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...