> Начало

Фондация „За Родопите“ с нов проект за деца със СОП

19.01.2022

Фондация „За Родопите“ спечели субсидия от Национален фонд „Култура“ /НФК/ за реализиране на нов проект за деца със специални образователни потребности /СОП/ под наслов „Нарисувай ми човек“. Той е адресиран към ...

ИЗВЕСТНИЯТ ЖИВОПИСЕЦ ПЕТЪР ПИРОНКОВ Е МЕНТОР НА ИЗЛОЖБА, КОЯТО ПОДКРЕПЯ ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА

14.01.2022

Известният живописец Петър Пиронков, който твори и в Смолян ще участва в изложба, организирана от Галерия „Финес“ и Асоциация за подкрепа на децата. Тя ще бъде открита на 18 януари, вторник, с вернисаж от 17:00 до 20:00 часа в Галерия ...

Кметът Мелемов връчи събраните средства от инициативата „Календар на община Смолян” на бащата на Александър

13.01.2022

За нашето семейство тази любов и съпричастност, която срещнахме от толкова много хора е чудо, каза Тодор Сираков

Ученици отбелязаха световния ден на думата „Благодаря“

11.01.2022

Ученици от 10 б клас на ПГИ ,,Карл Маркс"- Смолян, отбелязаха Световния ден на думата "Благодаря". Той се чества на 11 януари и може да се нарече най - учтивия ден в годината. Ден, в който изразяваме уважение и признателност един ...

18 130 лв. събра инициативата „Календар на община Смолян“, които ще бъдат дарени на Александър

11.01.2022

Община Смолян сърдечно благодари на всички, които се включиха в нея, за да може детето да има по-пълноценен живот

СМОЛЯНСКА ОБЩИНА Е В ТЪМНОЧЕРВЕНАТА ЗОНА, БОЛНИТЕ ОТ КОВИД СА 657 НА 100 000 ДУШИ

10.01.2022

Две общини в Смолянска област са в тъмночервената зона по заболеваемост от ковид. Това са Смолянска и Златоградска. В Смолянска, болните от корона вирус са 657 на 100 хиляди души. Като цяло епидемиологичната обстановка в областта е влошена, съобщи ...

Мелемов и Хумчев на спешен оглед на поддала подпорна стена, застрашаваща четириетажна сграда

10.01.2022

Областният управител Емил Хумчев и кметът на Смолян Николай Мелемов направиха спешен оглед на място на поддала подпорна стена от придошлите води на река Черна, на ул. „Д-р Петър Берон“. Пропадането на подпорната стена застрашава ...

Поклон пред светлата памет на Атанас Луднев!

10.01.2022

На 8 януари т.г. от този свят си отиде Атанас Димитров Луднев. Община Смолян с голяма болка посрещна вестта за смъртта на уважавания общественик и най-дългогодишен читалищен председател в община Смолян. Днес се разделяме с човека и гражданина, който ...

КМЕТЪТ НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПОЗДРАВЯВА КОСМИЧЕСКАТА ВАЛЯ БАЛКАНСКА С РОЖДЕНИЯ Й ДЕН

08.01.2022

      Кметът Николай Мелемов поздравява космическата Валя Балканска с рождения й ден, който е днес.  Звездната певица чества 80-годишен юбилей. „За Родопите, за родния Смолян и цяла България ти си истинска гордост. С твоя ...

СМОЛЯН ПОЧЕТЕ 174 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

06.01.2022

Смолян почете 174 години от рождението на гениалния български поет, публицист и революционер Христо Ботев. Тържеството се проведе на площад „Свобода” пред бюст-паметника на героя, оставил незаличима следа в историята ни. Честването ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

19.01.2022

В кв.290 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

17.01.2022

„Разширение на гробищен парк в кв. Райково“ в ПИ 67653.4.386 и 67653.4.375, землище на гр. Смолян, обл. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

13.01.2022

В кв.231, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

11.01.2022

За продажба на бракувани автомобили - общинска собственост.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

11.01.2022

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10.01.2022

„Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Инсталация за сепариране на отпадъци към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

07.01.2022

В кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА УСТРОЙСТВЕНА ПЛАН - СХЕМА

07.01.2022

На обект : „Сградно канализационно отклонение към жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.918.706 по кадастралната карта на гр. Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.918.706, 67653.918.163, ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

07.01.2022

В кв.14, по плана на гр. Смолян - ц. част

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

07.01.2022

В кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

10.12.2021

Промяна предназначението на УПИ II - Озеленяване, УПИ V- Озеленяване и УПИ VIII - Озеленяване с образуване на нов УПИ фотоволтаичен парк в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

10.12.2021

Промяна предназначението на УПИ VIII - Озеленяване и УПИ XI - Озеленяване с образуване на нов УПИ фотоволтаичен парк в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

10.12.2021

Промяна предназначението на УПИ II - Озеленяване, УПИ VI -Озеленяване и УПИ XIII - Озеленяване с образуване на нов УПИ фотоволтаичен парк в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.12.2021

Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Смолян 2021 – 2028 г.“.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

30.11.2021

Относно извършена инвентаризация на горските територии - собственост на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2021

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.11.2021

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.11.2021

Промяна предназначението на част от УПИ IV-Озеленяване и ТП с образуване на нов УПИ за смесено предназначение в кв.231 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

02.11.2021

План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

01.11.2021

„ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ X-Озеленяване с образуване на нов УПИ за обществено обслужване за ПИ 67653.914.19 и 67653.914.552, кв.98 по плана на гр. Г. Смолян“