> Начало

За 18-ти път, село Гела ще събере хиляди туристи за Гайдарското надсвирване и традиционният Илинденски събор

28.07.2021

С оглед на прогнозите за горещо време, апелираме посетителите да се снабдят с шапки, чадъри, вода и подходящо облекло

Покана

28.07.2021

Община Смолян организира информационно събитие на 30.07.2021 г. на тема: МРЕЖАТА НАТУРА 2000 – ОТГОВОРНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ, което се реализира по проект с № BG16M1OP002-3.031-0009 „Споделена визия за екологична мрежа ...

ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 11.07.2021 Г.

27.07.2021

Община Смолян информира всички членове на секционните избирателни комисии участвали в произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., че от 27.07.2021 г. (вторник) започва изплащането на възнагражденията.

Поклон пред светлата памет на Никола Дамянов!

26.07.2021

 Днес ни напусна Почетният гражданин на Смолян, Никола Дамянов.Известен историк, археолог,университетски преподавател, научен издател и дългогодишен  директор на музея в Смолян. Дамянов е роден  на 6 май 1936 година в Девин. Неговата ...

7 причини да посетите района на Смолян през лятото

25.07.2021

Районът на средните Родопи предлага впечатляващо разнообразие от събития през лятото

Проведе се турнир по тенис на корт за деца и младежи под мотото ,,Спортът срещу агресията"

22.07.2021

Проведе се турнир по тенис на корт с деца и младежи под мотото ,,Спортът срещу агресията". Мероприятието се организира от Община Смолян - Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и тенис клуб ,, ...

Организираха спортен празник за децата от лятното училище в ОДК

22.07.2021

Превантивно – информационният център по наркотични вещества и Центърът за подкрепа на личностно развитие – ОДК гр. Смолян проведоха спортен празник с децата от лятното училище в ОДК. Малчуганите играха народна топка и се забавляваха. ...

Изложбата „Съмишленици“ ще представи произведения на двама от най-големите пейзажисти, Атанас Михов и Патрики Сандев

20.07.2021

Експозицията се помещава в Художествената галерия, неин куратор е Петър Пиронков

Фондация Нана Гладуиш – Една от 8 ще извърши безплатни прегледи за рак на гърдата в Смолян

20.07.2021

Ние от Община Смолян сме щастливи да Ви съобщим, че Фондация Нана Гладуиш – Една от 8 ще посети нашия град и ще извърши безплатни ехографски профилактични прегледи за рак на гърдата на 27, 28, 29 и 30 юли 2021 г. Екипът на Фондацията и д-р ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20.07.2021

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ВЕНЕРА АРЪЧКОВА ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК КУРБАН БАЙРАМ

ЗАПОВЕД №РД-0801 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.07.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”д-р Петър Берон”

ЗАПОВЕД №РД-0799 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.07.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Коста Аврамиков”

ЗАПОВЕД №РД-0798 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.07.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Оборище”

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.07.2021

По издадени Заповеди №УТР-056 до №УТР-075

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

28.07.2021

В кв.86 /нов/ по плана на с. Гела.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

28.07.2021

В кв.11 по плана на с. Сивино.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

28.07.2021

В кв.100, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

28.07.2021

В кв.98, по плана на гр.Смолян, кв. Г.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

28.07.2021

В кв.120, по плана на гр.Смолян.

Община Смолян уведомява всички заинтересовани страни

28.07.2021

Издадена е Заповед № РД – 351 от 31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 59 от 16.07.2021г.) за обявяване на защитена зона – BG0001031 „Родопи – Средни“ определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

26.07.2021

За промяна на предназначението на УПИ II-озеленяване и гаражи с обособяване на нов УПИ за производствени нужди в кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

12.05.2021

Процедура по промяна предназначението на УПИ VI - Озеленяване, отреден за част от ПИ 67653.926.394, в кв.96 по действащия ПУП на гр. Смолян, общ. Смолян, кв. Устово, чрез преотреждане за производствени и дървопреработващи дейности .

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.03.2021

Oбществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ I-озеленяване с обособяване на нов УПИ I кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Общественото обсъждане ще се проведе на 09.04.21 год. от 14.00 часа, в Конферентната зала на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III- озеленяване с обособяване на нов УПИ за озеленяване и гаражи в кв.55 по плана на гр.Смолян, кв.Райково. Общественото ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.02.2021

На 22.02.2021 год. от 9.00 часа в стая 440 на Общинска администрация гр. Смолян, бул.“България“№12, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ХХI-За Озеленяване с обособяване на нови УПИ за социални жилища, УПИ за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.02.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ „Ка-7 Груп“ ООД ще проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-Озеленяване с присъединяване към УПИ IX-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.02.2021

На 12.02.2021 год. от 17.30 часа в офис на адрес: гр.Смолян, ул.“Грудьо Войвода “№1 а, Емилия Пищалова-Бурунсузова, ще проведе обществено обсъждане относно: „ ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване за част от ПИ 67653.915.167, кв.147 по плана на гр.Смолян“ , ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

02.02.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.77 от Административно процесуалния кодекс, чл.8, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

01.02.2021

На 27.01.2021 год. от 10.00 часа на адрес: Община Смолян, гр.Смолян, ул.“Пейо К.Яворов“№2, ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-76, УПИ XXXIV-Озеленяване и част от УПИ XVII-Озеленяване / в рамките на ПИ ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.01.2021

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Венцислав Филизов Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за промяна на предназназчението на част от УПИ III-Озеленяване и на част от ...