> Начало > Галерия > КМЕТЪТ МЕЛЕМОВ: ВЪПРЕКИ СВЕТОВНАТА ПАНДЕМИЯ, ОБЩИНА СМОЛЯН РЕАЛИЗИРА МНОЖЕСТВО ПРОЕКТИ

КМЕТЪТ МЕЛЕМОВ: ВЪПРЕКИ СВЕТОВНАТА ПАНДЕМИЯ, ОБЩИНА СМОЛЯН РЕАЛИЗИРА МНОЖЕСТВО ПРОЕКТИ

30.12.2020

През 2020- та година, въпреки световната пандемия, община Смолян реализира множество проекти, с които се създава европейска среда за живеене, както и се решават наболели с годините проблеми. Като най-значими може да посочим обекти по Оперативна програма "Региони в растеж", като Дневен център за хора с деменция, започване изграждането на социални жилища, саниране на многофамилни жилищни сгради и др. Приключи проект за цялостна реконструкция на стадион „Смолян“, както и беше изграден първи етап на приют за безстопанствени кучета. Също така се реализира етап от нов водопровод в с. Момчиловци, значими инвестиции в общински пътища и улици. В сферата на туризма беше изградена уникална панорамна площадка "Върхът" със стъклен под над с. Могилица. Агенция пътна инфраструктура завърши така важния за Смолян лот 24, отново с финансиране по ОПРР, в който лот бяха рехабилитирани над 27 км по направлението Смолян-Стойките-Широка Лъка- Девин. ВиК Смолян в тясно сътрудничество с община Смолян стартира работа по мащабния проект за Втори воден цикъл на града на обща стойност над 91 млн. лв.