> Начало > Галерия > Пресконференция по проект по проект № BG16M1OP002-5.003-0004

Пресконференция по проект по проект № BG16M1OP002-5.003-0004

26.06.2020

Пресконференция по проект по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ се проведе на 26 юни 2020 г.. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и е на стойност 9 604 317,86 лв., от които 8 163 670,18 лв. са европейско финансиране чрез КФ и 1 440 647,68 лв. - национално съфинансиране. Пресконференцията бе открита от г-н Николай Мелемов - Кмета на община Смолян, а проект беше представен пред присъстващите журналисти и граждани от инж. Хамди Моллов – координатор по проекта. Основната цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Смолян, чрез изпълнение на мерки в съответствие на общинската програма за качество на атмосферния въздух.