> Начало > Галерия > Община Смолян получи 45 компютърни конфигурации от TELUS International Europe

Община Смолян получи 45 компютърни конфигурации от TELUS International Europe

25.11.2019

На 25 октомври инж. Мариана Цекова, в качеството си на вр.и.д Кмет на Община Смолян, заедно с ИТ специалистите на общината, получиха 45 броя компютри - дарение от TELUS International Europe, които ще бъдат раздадени на детските градини на територията на Община Смолян.