> Начало > Галерия > 467 ДЕЦА СА ОБХВАНАТИ В РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ, КОЙТО РЕАЛИЗИРА ОБЩИНА СМОЛЯН

467 ДЕЦА СА ОБХВАНАТИ В РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ, КОЙТО РЕАЛИЗИРА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.12.2017

467 деца са обхванати в различни услуги по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян” за година. От 1 август 2016 г. Общината стартира реализирането на проекта, който се финансира от Оперативна програма ''Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020. Общата му цел е превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата от община Смолян, чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст.