> Начало > Галерия > Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян за плановия период 2014-2020г.

Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян за плановия период 2014-2020г.

05.09.2012

Днес 05.09.2012г. в Сесийна зала на Община Смолян се проведе обществено обсъждане на предложените Зони за въздействие във връзка с проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян за плановия период 2014-2020г.”