> Начало > Галерия > Откриването на новата академична година във филиала на ВСУ „Черноризец Храбър” - Смолян

Откриването на новата академична година във филиала на ВСУ „Черноризец Храбър” - Смолян

06.10.2013

Тържествено беше открита новата академична учебна година 2013 / 2014 г. във ВСУ „Черноризец Храбър”- филиал Смолян. По традиция висшето учебно заведение връчи дипломите на завършилите степените „Бакалавър” и „Магистър” студенти по различните специалности, които са 160.