> Начало > Новини > 19.10.2010/КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЧЕСТВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН БЯХА ОБОРУДВАНИ С НОВА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

19.10.2010/КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЧЕСТВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН БЯХА ОБОРУДВАНИ С НОВА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

19.10.2010
Днес на кметските наместници от община Смолян бяха раздадени 19 бр. компютърни конфигурации с монитори и лазерни принтери. Те са доставени  в рамките на проект на община Смолян «Е-мрежа за административно обслужване в община Смолян», финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, дейност „Оптимизиране на процесите и интегриране на услугите в общинска администрацията,  24-те кметства и 19-те кметски наместничества”. Проектът предвижда още обучение на администрацията относно изискванията и практиките за осъществяване на електронна община и електронни услуги, както и разширяване на информационните и административни услуги предоставяни от мрежата от общински туристически информационни центрове (ТИЦ).  По думите на ръководителя на проекта Евгений Атанасов реализацията на електронната мрежа за административно обслужване ще подобри значително административното обслужване в община Смолян и  значително ще намали необходимото за това време. Кметствата  ще бъдат свързани в единна система, като ще бъдат разработени в електронен вариант 15 вида услуги, предлагани на гражданите от общината. За пример Атанасов посочи  плащането на местни данъци и такси, издаване на удостоверения за наследници, справки за заведени документи, удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и др. През 2007г. по линия на тогавашното Министерство на държавната администрация, кметствата в община Смолян са оборудвани с 24 компютъра със съответни  мултифункционални устройства. Така, със сегашната доставка на компютърна техника е постигнато пълно обезпечаване на кметствата и кметските наместничества. ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН