> Начало > Новини > КМЕТЪТ МЕЛЕМОВ: СЕЛАТА В ОБЩИНА СМОЛЯН СЪЩО ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАСТВАТ ПО ПРОЕКТА ЗА ПОДМЯНА НА ГОРИВНАТА Б

КМЕТЪТ МЕЛЕМОВ: СЕЛАТА В ОБЩИНА СМОЛЯН СЪЩО ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАСТВАТ ПО ПРОЕКТА ЗА ПОДМЯНА НА ГОРИВНАТА БАЗА

26.06.2020

Селата в община Смолян също ще могат да кандидатстват за подмяна на горивната база по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“. Това съобщи кметът Николай Мелемов на днешната начална пресконференция по мащабния проект. Градоначалникът допълни, че е проведена среща с Управляващия орган на която е получено разрешение и селата да се включат в проекта. По този повод към средата на юли т.г. отваряме наново подаването на заявления , посочи Мелемов.Горивната база на домакинствата може да бъде подменена освен с климатик, пелети, газ и на печки с дърва със съответния сертификат за нискоемисионни уреди.Мелемов призова всички, които отсега ще кандидатстват да подават заявления за обследване. Открит е Зелен телефон – 0879 903 538. На него ще се дава информация по проекта.
През първия му етап са подадени 2000 заявления и предстои по средата на юли месец да започнат анкетите по домакинствата. Този етап бе спрян заради КОВИД-19. Надяваме се следващия отоплителен сезон проектът да се реализира и хората да имат новите уреди, поясни Мелемов.
Проектът „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01 е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Kохезионният фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Той е на стойност 9 604 317,86 лв. Неговата цел е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез изпълнение на мерки съответстващи с общинската програма за качеството на атмосферния въздух.
Координаторът на проекта инж. Хамди Моллов запозна медиите с целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати .
Срокът на изпълнение на проекта е 58 месеца и се осъществява на два етапа. През първия етап сме предвидили 7 задължителни дейности, съгласно изискванията на оперативната програма- проучване нагласите на населението, организиране и провеждане на разяснителни и обучителни кампании, изготвяне на анализ на ситуацията по отношение на видовете отопление по квартали, разработване на механизъм за отчитане на приходите от предаване на заменените отоплителни уреди, изготвяне на анализ и оценки, както и определяне на средни и пределни цени, разясни инж.Моллов. Той допълни, че тези, които сега подадат заявления и бъдат обследвани в бъдещи проекти изискването за обследване ще отпадне и ще могат да бъдат финансирани по облекчени процедури.
Резултатите от проучването ще осигурят информация за вида на горивото, което са посочили домакинствата. В резултат на тази дейност ще се направи актуално картиране на община Смолян по отношение на видовете отопление.
Целта с провеждането на разяснителните и обучителни кампании е да се повиши знанието на обществеността за вредното въздействие и влияние на замърсяването с фини прахови частици върху здравето и околната среда.
Задължително се изисква в заявлението хората да декларират, че доброволно и безвъзмездно ще предадат сегашните си отоплителни уреди.
Вторият етап включва същинска подмяна на отоплителните уреди.

Пресцентър на община Смолян