> Начало > Новини > От Програмата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ може да се възползва

От Програмата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ може да се възползват и нови потребители

13.05.2020

От средата на месец март 2020 г. в община Смолян стартира Програма „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Над 180 възрастни хора и лица с увреждания вече ползват следните услуги:
- доставка на храна и хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
- заплащане на битови сметки и получаване на неотложни административни услуги – /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/.
До момента, най-голям интерес към програмата, са на жителите от населените места от територията на общината.


Програмата е отворена за нови потребители от град Смолян, които са с ограничения и невъзможност за самообслужване:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:
- в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
- самотен/ни родител/и с дете/деца до 12 г., в невъзможност да оставят децата си сами.


Желаещите да ползват услугата е необходимо да подадат заявление по образец в Центъра за информация и услуга на гражданите, Приемна 1 - Деловодство на Община Смолян.

Подборът на потребителите по Компонент 3 ще бъде извършен от Общината, съобразно наличната информация и заявена необходимост по проекта.
Лицата, които са ангажирани с посещения по домовете на потребителите, са снабдени с подходящ удостоверителен документ, издаден по съответния ред от Общината, с който да удостоверяват служебните си ангажименти както пред контролни органи, така и пред потребителите (с цел превенция от злоупотреби тип „телефонни измами“).


Важно! – Потребителите, които в момента ползват услугите по Проект BG05M9OP001-2.040-0033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020- Компонент 2 не могат да бъдат включвани в новата програма по Компонент 3.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява в сайта на Община Смолян www.smolyan.bg ; тел за информация 0301 676 52; 0879903611

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Декларация

PDF Файл - Заявление