> Начало > Новини > Центърът за информация и услуги за гражданите в община Смолян работи без прекъсване от 8, 30 до 17 часа

Центърът за информация и услуги за гражданите в община Смолян работи без прекъсване от 8, 30 до 17 часа

13.02.2020

За постигане на по-ефективно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, кметът Николай Мелемов въведе гъвкаво работно време на Центъра за информация и услуги за гражданите. С негова заповед, той вече работи от 8,30 до 17 часа без прекъсване на плаващ график. Целта е да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите, включително за подаване на заявления/искания, за плащане на каса или чрез ПОС и/или за получаване на информация, данни и документи.
В случаите, когато в Центъра има потребители в края на обявеното работно време, работата в него продължава до приключване на тяхното
обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
Припомняме, че Центърът за информация и услуги на гражданите започна да функционира от началото на тази седмица в община Смолян.Той се намира под Сесийната зала на Общината.
Хората вече изразиха задоволството си, че се обслужват на едно място и не се налага да ходят по етажите на административната сграда.
В Центъра има четири гишета – Деловодство, ГРАО, Устройство на територията и Местни приходи.Заявлението, съобразно услугата се заплаща с дебитна карта или кредитна карта на ПОСтерминал . Има и каси, където се плащат местните данъци.

Пресцентър на община Смолян