> Начало > Новини > Община Смолян започва мащабен проект за 4 млн.лв., по който ще се обнови напълно Планетариума

Община Смолян започва мащабен проект за 4 млн.лв., по който ще се обнови напълно Планетариума

28.11.2019

Община Смолян стартира реализацията на проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариума“ по ОП „Региони в растеж“ - 2014-2020 г. Стойността му е 4 милиона лв. Днес на заседание на Общинския съвет в Смолян , съветниците единодушно гласуваха Общината да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ в ролята му на Фонд за развитие на Южна България по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг в размер на 1,5 млн.лв. с цел реализацията на проекта. Срокът на погасяване на дълга е до 204 месеца. Източниците за погасяване на главницата са от приходите , генерирани по проекта и от собствени бюджетни средства. Кметът Николай Мелемов поясни, че само чрез комбинирано финансиране е възможно да стартира и се реализира мащабния проект за обновяването на Планетариума, който е част от инвестиционната програма на Община Смолян. С реализирането на проектното предложение ще се извърши енергийна ефективност, ремонт и обновяване на сградата и прилежащото и околно пространство, както и доставка на ново оборудване и обзавеждане.
Така градът ни ще се сдобие с обновена и реновирана културна инфраструктура на Планетариума, който е един от най-посещаваните забележителности в общината. Ще се увеличат посетителите на звездните сеанси, втория посетителски център, обсерваторията и прилежащите зони.Ще се увеличат и проходите на Планетариума и той ще се утвърди като културен център.

Пресцентър на община Смолян