> Начало > Новини > ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0001-С01

ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0001-С01

09.10.2019

 На 11 октомври 2019 г. от 11:00 часа на ул. "Евридика" (непосредствено след кръстовището с ул. "Чан") ще се проведе официална церемония "Откриване на обект" по проект BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Покана