> Начало > Новини > СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

13.08.2019

 

 

 

 

 

 

  СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,
Във връзка със създалата се обстановка, относно получено писмо в Община Смолян от „Рожен експрес“ АД гр.Смолян за спиране изпълнението на маршрутните разписания от общинската транспортна схема, считано от 15.08.2019г.

Ви уведомявам, че Община Смолян е предприела необходимите действия всички линии ще се изпълняват от фирми работещи на територията на общината. Няма да бъде нарушен графика на изпълнение по общинската транспортна схема.

Всички жители на община Смолян да бъдат спокойни, че транспортните услуги ще бъдат извършвани без прекъсване , при същите условия и цени.

С уважение,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на община Смолян