> Начало > Новини > Министър Петков: Отлични условия и отлично партньорство в социалната сфера на Смолян

Министър Петков: Отлични условия и отлично партньорство в социалната сфера на Смолян

09.08.2019

Сравнявайки с други общини се убедих, че община Смолян е създала много добри условия за осъществяване на социалните дейности - държавно делегираните и тези, които общината предоставя. С отлични условия и отлично партньорство, което бих желал навсякъде да има между регионалните структури към МТСП, местните служби и общинската администрация. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на посещението си днес в Смолян.

Сутринта той проведе среща с кмета Николай Мелемов. Посети заедно с директора на дирекция РД "Социално подпомагане" Петя Пампорова и секретаря на община Смолян Момчил Николов Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания на Каптажа, Общностния център и Българо-германския център за обучение.
„От документите и това, което видях, ме убеди, че община Смолян има много добре развита социална инфраструктура, която се управлява професионално, при спазване на високи стандарти за качество. Наистина видях едни удовлетворени потребители в двете услуги, които посетих. Видях щастливи деца, лишени от родителска грижа, но в Центъра от семеен тип за деца без увреждания те са много близо до семейната среда, а в Общностния център се срещнах с майки на деца с увреждания, които оценяват услугите като подкрепа за ранно детско развитие“, каза Петков.
Той уточни, че Българо-германския център за професионално обучение е един от петте клона на държавното предприятие в страната. Там той посети трите текущи курса - за компютърна графика и дизайн, за планински водачи и за маникюристи.
18 730 души са се обучили за деветте години, откак съществува държавното предприятие, а в Смолян са обучени около 1945 човека.
Министър Петков съобщи още, че идната седмица стартира национална програма за хора с увреждания, която е за достъпна жилищна среда и лична мобилност.
По нея МТСП ще отпуска до 100 000 лева за изграждане на приспособления и съоръжения, които да подобрят достъпността до частните жилища на хората с увреждания.
„За финансиране ще могат да кандидатстват както собственици на жилища, които са с трайни увреждания и затруднения в придвижването, така и съответно етажна собственост с жилища, в които живеят хора с увреждания и имат затруднения в достъпа“, подчерта Петков.
Той припомни, че новото изискване за работодателите с над 50 души персонал е да осигуряват квота за хора с увреждания.
В бюджета на програмата за тази година има 4,4 млн. лв. за тази цел. Осигурява се финансиране на работодателите за преустройство и интегриране на работни места за хора с увреждания, като за едно работно място се отпускат 10 000 лева. Крайният срок за подаване на проекти в Агенцията за хора с увреждания изтича на 13 август.
Министърът съобщи, че в следващите месеци ще се приложи в пълнота Законът за личната помощ, по която се осигуряват социални и лични асистенти на хората с увреждания.
Това, по думите му, е допълнително натоварване на общините в България. Той благодари на община Смолян за натоварването, което ще поеме, без да е финансово обезпечено от държавата.
От своя страна кметът Николай Мелемов благодари на министър Петков за съвместната им работа, тъй като по думите му освен професионализъм винаги е имало и лично отношение.
„Аз в работата си на кмет смея да твърдя, че най-много сме опирали до Министерството на труда и социалната политика, защото в община Смолян са обхванати всички възрастови групи с политики. Това добро сътрудничество с министерството ни дава кураж и за в бъдеще, защото имаме големи предизвикателства. Всички социални програми, по които работи община Смолян, обхващат най-уязвимите групи. За съжаление доста хора се нуждаят от помощта на държавата и общината, но контактите и личното отношение ни дават увереност, че ще се справим с всички предизвикателства“, заяви Мелемов.