> Начало > Новини > ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29.07.2019

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
за проведена официална церемония „Откриване на обект“
по проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“

 

На 26.07.2019 г. от 14.00 часа кметът Николай Мелемов и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова официално откриха ул. „Зорница“ в гр.Смолян, която е реновирана по Оперативна програма „Региони в растеж”.
Улицата е цялостно асфалтирана, с нови тротоари. Оптимизиран е броят на дъждоприемните шахти. Подменени са уличните оттоци и канални връзки до съществуващата канализация. Подменени са стълбовете за улично осветление и осветителните тела.
“Това е един от приятните моменти в работата ми като кмет, когато откривам придобивка – нова улица. Ще продължаваме и в бъдеще да реализираме обекти с европейски средства, защото това е начинът да изравним стандарта, да създадем европейска среда на живот за нашите съграждани”, каза Николай Мелемов като благодари на всички, които са допринесли за реализирането на обекта.
Улица „Зорница“ е част от проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Другите обекти по този проект са реконструкциите на улиците „Спортна“, „Беклийца“ и „Евридика“, реконструкцията и ремонта на четирите надлеза, детската площадка над автогарата и пешеходната връзка /стълбище/ от ул. „Снежанка“ до ул. „Добруджа“.
Общата стойност на целия проект е 4 772 320 лв., от които 4 056 472 европейско финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие и 715 848 лв. национално финансиране.