> Начало > Новини > Община Смолян и РУО обявяват за втора поредна година, конкурс „Родна реч, омайна, сладка …“ за ученици

Община Смолян и РУО обявяват за втора поредна година, конкурс „Родна реч, омайна, сладка …“ за ученици от 1 до 12 клас

05.05.2019

Община Смолян със съдействието на Регионално управление по образованието – Смолян, обявява за втора поредна година, конкурс „Родна реч, омайна, сладка …“ за ученици от 1 до 12 клас. Целта на организаторите е да стимулират изучаването и съхраняването на родния език сред подрастващите.

 Съвременното българско училище e пазител на българското слово. В него учениците изучават българския книжовен език и неговите норми за писане и изговаряне, запознават се с творчеството на големите български поети и писатели. Нашите ученици заедно с техните учители са едни от хранителите и закрилниците на родния ни език.

КОНКУРСЪТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ БЪДЕ В ДВЕ КАТЕГОРИИ:

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 7 КЛАС:


Да изпратят видеозапис от изпълнение на любимо българско стихотворение (или откъс от него), посветено на родината, на българската реч, на свободата. Записът да е до 3 мин. /може да е направен на мобилен телефон/. Изпълнителите ще бъдат оценявани по следните критерии:

Правилно наизустен текст и логично интерпретиране на основното чувство в творбата
Артистична активност
Дикция и правоговорни умения

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 8 ДО 12 КЛАС:


Да изпратят есе, стихотворение, разказ /по избор/ на тема: „Кои са съвременните пазители на българското слово и писменост?“ Текстът трябва да е с обем от 1 до 3 стандартни страници – едностранно, формат А4, шрифт и размер – Arial 12; разредка 1,5.
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:


Придържане към темата
Оригиналност и креативност
Сила на внушенията и посланията
Езикова култура

СРОК И НАГРАДИ:

Материалите да се изпращат до 17 май на адрес: press@ruo-smolyan.org
В двете категории ще бъдат обявени по една специална награда.

Наградите ще бъдат връчени от кмета на община Смолян Николай Мелемов на традиционното награждаване на 24 май. Победителите ще бъдат обявени за „Пазители на българското слово за 2019 г.“ и ще получат плакет и парична награда от община Смолян.
За всички останали участници са предвидени поощрителни награди.

Компетентно жури от община Смолян, РУО на МОН – Смолян и учители ще оценяват текстовете и видеозаписите на участниците.
Желаем успех и творческо вдъхновение на всички кандидати!