> Начало > Новини > След 66 години, Детска градина „Буратино” е изцяло обновена по проект на ОП”Региони в растеж”, който изпъ

След 66 години, Детска градина „Буратино” е изцяло обновена по проект на ОП”Региони в растеж”, който изпълнява община Смолян

17.04.2019

 

Днес бе открита изцяло обновената детска градина „Буратино“, която е реновирана по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 6 598 925.21 лв., от които съфинансиране на от ЕФРР- 5 609 086.43 лв. и национално съфинансиране - 989 838.78 лв.

Период за изпълнение на проекта от 12.01.2017 г. до 12.07.2019 г.

Общата му цел е да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян. Детската градина по този проект е „Буратино. В нея е извършен основен ремонт и реконструкция като са изпълнени следните дейности. Енергоспестяващи мерки – топлоизолиране на външните стени, топлоизолация на покрив, подмяна на стара дограма с нова ПВЦ и алуминиева с прекъснат термомост, подменена е отоплителната инсталация. Извършено е конструктивно укрепване и са поставени нови конструкции - допълнително наливане на подовите плочи и армировка. С оглед осигуряване на безопасност при пожар е изградено ново евакуационнно стълбище с метална конструкция. Предвидени са и допълнителни мерки за защита от пожари, като от долната страна на дървената покривна конструкция в помещенията е изпълнен окачен таван с пожароустойчив гипсокартон.

За осигуряване на здравословна среда на обитаване са изпълнени довършителни и ремонтни работи – подменени са настилки, плочки, поставен е фаянс в санитарните помещения, измазани и боядисани са стените, подменени са интериорните врати, ВиК инсталацията. Извършена е цялостна промяна на електроинсталацията, включително пожаро-известителната и видео-домофонната инсталации. Изпълнено е обновяване на настилките и озеленяване на пространството около сградата, изпълнен е водоплътен тротоар от вибропресован бетон около цялата сграда. Изградени са 6 детски площадки по 50 м2, които са обзаведени с всички необходими детски съоръжения.

Алейната мрежа и площадките са съобразени с изискванията за достъпност на хора с увреждания. Парковата растителност е подходяща за детски заведения. Осигурена е достъпна архитектурна среда – изградени са рампи за достъп до сградата и детските площадки, а съществуващата тоалетна срещу главния вход на сградата е преустроена в тоалетна за инвалиди.
Доставени са изцяло нови мебели, лаптопи, телевизори, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, съдомиялни машини както е изградено и видео наблюдение

На официалното откриване присъстваха кметът Николай Мелемов и неговите заместници Марин Захариев и инж. Мариана Цекова, представител на фирмата-изпълнител на проекта, бивши и настоящи учители в детското заведение, родители и гости. Талантливите възпитаници на детската градина подготвиха тържество, в което показаха своите певчески и танцови умения.
„ Когато виждаме усмихнатите деца и се радваме на талантливите им умения и възрастните сме доволни. Нашата най-важна задача е да създадем среда - обстановка, детски градини, училища, спортни площадки, басейни, кино, за да растат децата здрави, щастливи и усмихнати . Неслучайно миналата година Смолян бе избран за град на знанието – това са обективни показатели. Нашите деца са нашето богатство. Растат здрави, умни и знаещи, но както винаги в живота най-важното е началото. А то се поставя в детските градини. Благодаря на всички вас, които работите с тях в детските градини”, каза кметът Мелемов при откриването на обновената сграда.

Директорът на „Буратино“ Снежана Василева припомни, че в детската градина са възпитани и отгледани много поколения. През тази година се отбелязва 66 години от нейното създаване. „Нашата детска градина има своята биография – богата, интересна и впечатляваща. В историята й са вградени много човешки съдби. Колективът изгражда личности, които днес успешно се реализират в обществения живот. В нея от откриването й, досега са намерили обич и топлина близо 4000 родопски деца“, поясни Василева. Тя изказа благодарност на ръководството на общината и лично на кмета Мелемов, че са включили детската градина в проекта и са направили всичко необходимо за неговото реализиране. Тя благодари и на фирмата за качеството изпълнение, на колегите си за всеотдайността и отговорността, на родителите за доверието и разбирането. „Съвременното оборудване на детската градина ще доведе до по-качествено образование на нашите деца. В нашата детска градина има приемственост, която съчетава необходимата актуалност и модерност и предава на децата ни националните традиции, съчетани с европейските ценности. Мисията на детската градина и основната цел на проекта е да се подобрят условията за обучение и възпитание на децата, да се модернизира учебният процес. В реновираната сграда, всяка група разполага с мултимедия, лаптоп, интерактивна дъска и телевизор, с което се създават условия за осъществяване на оптимално педагогическо взаимодействие за формиране у децата на знания и умения, целящи индивидуално развитие и културен просперитет в по-следващата им реализация – в училището и обществото“, поясни Василева.

Пресцентър на община Смолян