> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

11.03.2019

  

 
ПОКАНА

ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ
„ПЪРВА КОПКА“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 14 март 2019 г., на ул. Евридика, гр. Смолян ще се проведе церемония „Първа копка” по проект № BG16RFOP001-1.022-0003-C01 "Изграждане на нови социални жилища в град Смолян", финансиран по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян“ част от процедура №BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.
На церемонията ще бъде представена информация за предвидените строителни дейности и очакваните резултати по проекта.

Заповядайте на 14март 2019 г. от 11 часа на ул. Евридика, гр. Смолян /до сградата на бившия Тубдиспансер/.

С уважение,

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян