> Начало > Новини > Общинският съвет прие бюджета на община Смолян за 2019 г.

Общинският съвет прие бюджета на община Смолян за 2019 г.

06.02.2019

Общинският съвет прие днес бюджета на община Смолян за 2019 г. Най-важният финансов документ бе подкрепен от 18 съветници, които гласуваха «за», седем се въздържаха, а трима бяха против. 48 354 647 лева е бюджетът на Смолян за тази година. Предвидените приходи от делегирани държавни дейности са в размер на 23 610 301 лева, а от местни-24 744 346 лева.
Кметът Николай Мелемов посочи, че бюджетът е балансиран, след изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на община Смолян. Градоначалникът посочи, че и в този бюджет няма увеличение на данъците, политика, която той прилага от 2011 г.
Същото мнение изрази и председателят на Бюджетната комиссия към Общинския съвет Стоян Иванов. Освен, че няма увеличение на местните данъци е намален и данъкът за МПС.
Преди дебатите по най-важната финансова рамка, зам.-кметът Венера Аръчкова го презентира на видеостена . Тя подчерта, че бюджет -2019 г. осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда, чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.
Тези по-важни акценти са намерили отражение в бюджета, който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели по приоритетите, заложени в програмата за управление и Стратегическия план за развитие на Община Смолян.
След като без гласуван бюджета, Мелемов благодари на всички общински съветници от целия политически спектър, които го подкрепиха . Това гарантира предвидимост и стабилнаст в община Смолян, заяви кметът.


Пресцентър на община Смолян