> Начало > Новини > След като община Смолян осигури работа на 78 лица с трайни увреждания, днес кметът Мелемов назначи и 3-ма

След като община Смолян осигури работа на 78 лица с трайни увреждания, днес кметът Мелемов назначи и 3-ма младежи по "Старт на кариерата"

01.02.2019

След като община Смолян осигури работа на 78 лица с трайни увреждания, днес кметът Николай Мелемов назначи и 3-ма младежи по Националната програма "Старт на кариерата". Периодът на заетост е 9 месеца. Младежите са на възраст до 29 години, завършили са висше образование, нямат стаж по специалността и са регистрирани в Бюрото по труда.Основната цел на програмата «Старт на кариерата» е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни млади хора и да се улесни прехода между образование и заетост. Кметът Мелемов пожела на младежите успешна реализация, да натрупат професионален опит и развият трудовите си качества.
Предстои да бъдат назначении и още 2 лица с увреждания по проект «Обучения и заетост», финансиран по ОП «Регионално развитие на човешките ресурси». По същата програма работят и назначените 78 лица с трайни увреждания до 29 и над 29 години.
Целта на тази програма е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания , регистрирани в Бюрото по труда. Трудовите договори са със срок от 24 месеца и са подписани от кмета Мелемов. С това продължава политиката на Община Смолян за социална ангажираност.

Пресцентър на община Смолян