> Начало > Новини > Община Смолян започна акция за премахване на излезлите от употреба МПС, паркирани на терени общинска собс

Община Смолян започна акция за премахване на излезлите от употреба МПС, паркирани на терени общинска собственост

31.10.2018

Собствениците на 20 бракувани и излезли от употреба коли, които са паркирани на терени общинска собственост, получиха предписания да ги премахнат. Това се случи след проверка от община Смолян съвместно с ОД на МВР. Органите на реда издираха собствениците, за да им бъдат връчени предписанията.
Собствениците на такива МПС е необходимо да предприемат действия за премесването им на терен, частна собственост или да ги предават в центрове за разкомплектоване.
При неизпълнение, излезлите от употреба МПС ще бъдат транспортирани до площадка за временно съхранение и разкомплектоване и на собствениците им ще бъдат налагани санкции, в размер от
300 до 1 000 лв.
Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян се забранява съхраняването на излезли от употреба МПС на терени, общинска собственост – тротоари, улици, площадки, обществени паркинги, зелени площи и др., припомнят от общинската администрация.
Тези бракувани автомобили заемат паркоместа, пречат на движението и освен това затрудняват фирмите за снегопочистване.

 Пресцентър на община Смолян