> Начало > Новини > Собствениците на излезли от употреба гуми е задължително да ги предават в сервизи и центрове за продажба

Собствениците на излезли от употреба гуми е задължително да ги предават в сервизи и центрове за продажба

31.10.2018

Община Смолян уведомява всички собственици на излезли от употреба гуми - ИУГ, че е задължително те да бъдат предавани в сервизи и центрове за продажба и/или смяна на гуми.
Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, собствениците на такива центрове са задължени да сключват договори с организации по оползотворяване на ИУГ или с лица, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си индивидуално или с лица, притежаващи съответния разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци. Също така трябва да осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми от крайните потребители, като не дължат заплащане.
Забранява се складирането и изхвърлянето на излезли от употреба гуми по тротоари, улични платна, зелени площи, до съдовете за битов отпадък, разделно събиране и други обществени места.
При констатирано нарушение ще бъдат налагани санкции в размер от 300 до 1 000 лв., съгласно действащата нормативна уредба.
При отказ от собствениците на такива сервизи и центрове да приемат излезлите от употреба гуми от крайните потребители, ще бъде налагана имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв .

 

 

Пресцентър на община Смолян